Hem

Vårt ljus på nätet

Sedan 2013


Välkomna till Ala Fiberförening!

Här kan du som är eller vill bli medlem i föreningen få information om fiberanslutning,
felsökning, kontaktinformation med mera

Nytt avtal med Telia i hamn!

Tillsammans med 17 andra fiberföreningar på Gotland har vi tecknat ett nytt 10-årigt avtal med Telia som leverantör av bredband, TV och telefoni till våra medlemmar. Vårt nuvarade avtal går ut i maj 2023, men de nya villkoren i avtalet kommer att gälla från det datum som Telia får uppdaterad utrustning på plats hos oss i telestationen, troligen i slutet på vecka 48.